Lakiasiaintoimisto

Toukkari 

Lakiasiaintoimisto

Toukkari 

Monipuolinen lakiasiaintoimisto palvelee yrityksiä ja yksityisasiakkaita

Lakiasiaintoimisto Toukkari Ky:ssä asiasi hoito tapahtuu kokemuksella ja luottamuksella.

Yhden lakimiehen toimistossa toimeksianto säilyy yksissä käsissä, asiaasi ei siirretä avustajalle.

Olen työskennellyt juridiikkaan liittyvissä tehtävissä yli 35 vuotta. Koulutukseltani olen oikeustieteen kandidaatti ja MBA sekä varatuomari. Vuodesta 2012 alkaen olen työskennellyt asianajotehtävissä, 1.3.2020 alkaen perustamassani lakiasiaintoimistossa. Aikaisemmin olen toiminut teollisuusyrityksen johtotehtävissä, vastuullani mm. yrityksen lakiasiat. Työkokemukseeni kuuluu myös työura rahoitusalalla. 

Kokemukseni teollisuusyrityksen johtotehtävistä ja rahoitusalalta on kerryttänyt minulle kattavan osaamisen yrityksen sopimus- ja talousasioiden hoidosta. Kokemus on tuonut minulle myös vahvan ymmärryksen yrittäjän ja yrityksen menestyksen edellytyksistä.

Asianajotoiminnassa olen hoitanut toimeksiantoja laaja-alaisesti.

Yrityksille

Yritysasiakkaiden toimeksiantoihin on kuulunut mm. riita-asioiden hoitamista, yritysjärjestelyjä sekä sopimusneuvotteluja ja sopimusten laadintaa. Käräjäoikeuden määräämänä olen toiminut selvittäjänä yrityssaneerauksissa ja pesänhoitajana konkurssipesissä. 

Yksityishenkilöille

Yksityishenkilöiden toimeksiantoina olen hoitanut mm. riita- ja rikosasioita, erilaisten asiakirjojen laadintaa, hakemusasioita, viranomaisvalituksia, perunkirjoituksia, osituksia ja perinnönjakoja. Olen myös toiminut käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana useissa kuolinpesissä.

Lakipalvelut

Perheoikeus

Laadin perheoikeuteen liittyviä asiakirjoja mm. avioehtosopimuksia. Avioeron jälkeisessä varallisuussuhteita koskevassa riitatilanteessa avustan  osituksessa ja omaisuuden erottelussa. Hoidan lasten huoltoa, elatusapua, tapaamisoikeutta ja asumista koskevia riita-asioita.

l

Perintöoikeus

Teen perunkirjoituksia ja laadin perintöoikeuteen liittyviä asiakirjoja mm. perinnönjakokirjoja. Riitaisissa perinnönjaoissa avustan ja valvon asiakkaani etua.

Toimin käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana osituksissa ja perinnönjakoasioissa.

U

Rikosoikeus

Rikosasioissa avustan sekä vastaajia että asianomistajia. 

Alkuneuvotteluissa selvitän aina onko asiakkaalla oikeusturvavakuutus ja kattaako se esillä olevan asian hoidosta aiheutuneet kustannukset. Mikäli oikeusturvavakuutus ei asiaan sovellu selvitän asiakkaan oikeuden maksuttomaan oikeusapuun. Asiakkaan edun mukaista on ottaa minuun yhteyttä jo rikoksen esitutkintavaiheessa eli heti rikoksen tapahtumisen jälkeen.

i

Sopimus ja vahingonkorvausoikeusasiat

Suunnittelen asiakkaalleni sopimuksia, avustan sopimusneuvotteluissa ja laadin sopimusneuvottelujen tulokset kirjalliseksi sopimukseksi. Sopimuksen laadinnassa keskityn aina asiakkaani etujen turvaamiseen.

Sopimus- ja vahingonkorvausriidoissa toimin asiakkaan avustajana mahdollisissa sovintoneuvottelussa ja oikeudenkäynnissä.

Olen hoitanut menestyksekkäästi useita kiinteistövirheisiin liittyviä riita-asioita.

Työoikeus

 Tarjoan pitkäaikaisen ja vankan kokemuksen työoikeudellisten asioiden hoitamisesta käyttöösi oletpa sitten työnantaja tai työntekijä.

Avustan asiakastani erilaisissa työsuhteen aikana syntyneissä tai työsuhteen päättämiseen liittyvissä riitatilanteissa. Avustan asiakastani myös erilaisissa työoikeuteen liittyvissä neuvotteluissa ja menettelyissä esim. erilaiset toiminnan muutostilanteet, joissa toimintaa uudelleen järjestellään ja työvoimaa vähennetään. Avustan asiakastani myös työoikeudellisissa rikosasioissa.

Laadin erilaisia työoikeuteen liittyviä asiakirjoja mm. työsopimukset, salassapitosopimukset, kilpailukieltosopimukset, työsuhteen päättämiseen liittyvät sopimukset ja johtajasopimukset.

Konkurssit ja yrityssaneeraukset

Selvitän tarvittaessa yrityssaneerauksen tai velkojien kanssa tehtävän vapaaehtoisen järjestelyn mahdollisuuden ja annan muutoinkin ohjausta maksuvaikeuksiin joutuneille yritysasiakkaalle.

Minulla on laaja kokemus toimimisesta konkurssipesän pesänhoitajana ja yrityssaneerausmenettelyn selvittäjänä. 

Palkkioperusteet

Laskutuksemme perusteena on yleensä tuntiveloitus joka sovitaan toimeksiantoa vastaanotettaessa.

  • Yksityishenkilöiden asiat 170–210 € / tunti (+ alv 24 %)
  • Yritysten asiat 210 € / tunti (+ alv 24 %)

Mikäli palkkioperusteena on muu kuin tuntiveloitus kerromme palkkioperusteen toimeksiantoa vastaanotettaessa.

Toimeksiannosta johtuvat kulut veloitetaan erikseen. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi virkatodistukset, oikeudenkäyntimaksut ja hakemusmaksut.

Alkuneuvottelussa tapahtuva tilanteen alustava kartoitus on sinulle ilmainen.

Maksuton oikeusapu ja oikeusturvavakuutus

Selvitämme veloituksetta myös onko sinulla oikeus oikeusapuun tai mahdollisen oikeusturvavakuutuksen perusteella korvaukseen. 

Yhteystiedot

Puh. 050 375 3118

markku.toukkari@lakiasiaintoimisto.net

Postiosoite:

Porrassalmenkatu 1, 50100 Mikkeli

Käyntiosoitteet:

Porrassalmenkatu 1 A, 2 kerros

50100 Mikkeli

Yliopistonkatu 26, 2. kerros

40100 Jyväskylä

Hallituskatu 23, 2. kerros

35800 Mänttä

Voit ottaa yhteyttä myös yhteydenottolomakkeella