Lakipalvelut

Perheoikeus

Laadin perheoikeuteen liittyviä asiakirjoja mm. avioehtosopimuksia. Avioeron jälkeisessä varallisuussuhteita koskevassa riitatilanteessa avustan  osituksessa ja omaisuuden erottelussa. Hoidan lasten huoltoa, elatusapua, tapaamisoikeutta ja asumista koskevia riita-asioita.

l

Perintöoikeus

Teen perunkirjoituksia ja laadin perintöoikeuteen liittyviä asiakirjoja mm. perinnönjakokirjoja. Riitaisissa perinnönjaoissa avustan ja valvon asiakkaani etua.

Toimin käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana osituksissa ja perinnönjakoasioissa.

U

Rikosoikeus

Rikosasioissa avustan sekä vastaajia että asianomistajia. 

Alkuneuvotteluissa selvitän aina onko asiakkaalla oikeusturvavakuutus ja kattaako se esillä olevan asian hoidosta aiheutuneet kustannukset. Mikäli oikeusturvavakuutus ei asiaan sovellu selvitän asiakkaan oikeuden maksuttomaan oikeusapuun. Asiakkaan edun mukaista on ottaa minuun yhteyttä jo rikoksen esitutkintavaiheessa eli heti rikoksen tapahtumisen jälkeen.

i

Sopimus ja vahingonkorvausoikeusasiat

Suunnittelen asiakkaalleni sopimuksia, avustan sopimusneuvotteluissa ja laadin sopimusneuvottelujen tulokset kirjalliseksi sopimukseksi. Sopimuksen laadinnassa keskityn aina asiakkaani etujen turvaamiseen.

Sopimus- ja vahingonkorvausriidoissa toimin asiakkaan avustajana mahdollisissa sovintoneuvottelussa ja oikeudenkäynnissä.

Olen hoitanut menestyksekkäästi useita kiinteistövirheisiin liittyviä riita-asioita.

Työoikeus

 Tarjoan pitkäaikaisen ja vankan kokemuksen työoikeudellisten asioiden hoitamisesta käyttöösi oletpa sitten työnantaja tai työntekijä.

Avustan asiakastani erilaisissa työsuhteen aikana syntyneissä tai työsuhteen päättämiseen liittyvissä riitatilanteissa. Avustan asiakastani myös erilaisissa työoikeuteen liittyvissä neuvotteluissa ja menettelyissä esim. erilaiset toiminnan muutostilanteet, joissa toimintaa uudelleen järjestellään ja työvoimaa vähennetään. Avustan asiakastani myös työoikeudellisissa rikosasioissa.

Laadin erilaisia työoikeuteen liittyviä asiakirjoja mm. työsopimukset, salassapitosopimukset, kilpailukieltosopimukset, työsuhteen päättämiseen liittyvät sopimukset ja johtajasopimukset.

Konkurssit ja yrityssaneeraukset

Selvitän tarvittaessa yrityssaneerauksen tai velkojien kanssa tehtävän vapaaehtoisen järjestelyn mahdollisuuden ja annan muutoinkin ohjausta maksuvaikeuksiin joutuneille yritysasiakkaalle.

Minulla on laaja kokemus toimimisesta konkurssipesän pesänhoitajana ja yrityssaneerausmenettelyn selvittäjänä.